About Me

header ads

Maklumat EXIF Dalam Kamera


.
Maklumat EXIF Dalam Kamera
1) EXIF adalah singkatan kepada Exchangeable Image File Format.
2) EXIF Data mengandungi berbagai maklumat berkaitan foto yang dirakam oleh sesebuah kamera.
3) Setiap kamera menyediakan fungsi untuk memaparkan maklumat EXIF. Periksa kamera anda untuk mencari fungsi tersebut.
4) Maklumat EXIF sangat berguna terutamanya dalam membantu kita mempelajari tetapan teknikal bagi setiap foto yang telah diambil.

Screenshot_2016-06-05-00-29-57.png
Screenshot_2016-06-05-00-30-02.png
.

Post a Comment

0 Comments